PRIVATËSIA

DEKLARATA E PRIVATËSISË

Qëllimi i kësaj deklarate është të të njoftojmë se çfarë informacioni mbledhim, se si e mbledhim dhe në cilat rrethana e përdorim. Duke vizituar faqen tonë të internetit, ju pranoni praktikat e përshkruara në këtë Politikë. Ju lutemi mos e përdorni këtë Website në qoftë se nuk jeni dakord me termat e kësaj Politike.

PËRDORIMI I COOKIES

Ne përdorim “cookies”, këto janë skedarë të ruajtura në hard diskun e kompjuterit tuaj nga shfletuesi yt, për t’ju lejuar të keni një eksperiencë të optimizuar. Për shembull, ne përdorim cookies për të identifikuar gjuhën që dëshiron të hyni në faqen e internetit. Shumica e shfletuesve pranojnë cookies automatikisht, por ju lejojnë t’i çaktivizoni ato. Ne rekomandojmë që cookies tuaj të aktivizohen për të siguruar përvojën më të mirë të mundshme.

MBLEDHJA E INFORMACIONIT DHE POLITIKA

Ne do të mbledhim vetëm atë informacion rreth jush që e konsiderojmë të nevojshëm. Ne nuk mbledhim asnjë informacion anonim për ju. Të gjitha informatat që mund të grumbullohen rreth Përdoruesit, grumbullohen vetëm në rast se përdoruesi plotëson kontakton nepërmjet faqes së Kontaktit.

Ky informacion përfshin, por nuk kufizohet vetëm në, emrin tuaj të plotë, adresën, numrin e telefonit, adresën e emailit dhe informacionin në lidhje me pyetjen tuaj drejtuar tek ne.

Informacioni që na jepni qëndron në agroeliek.com. Ne e mbajmë informacionin tuaj në hapesira e agroeliek.com. Nëse dëshironi të hiqni informacionin tuaj nga databaza jonë, ju lutemi na dërgoni me email në [email protected]

Në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së Privatësisë të Fëmijëve në Internet, nuk do të mbledhim asnjë informacion nga fëmijët nën moshën 13 vjeçare. Nëse jeni nën 13 vjeç, lutemi që prindërit tuaj të futin informacionin e tyre kur kërkohet informacion personal.