agroeliek

Rreth kompanisë sonë

Agro Eliek SH.P.K. vepron tashmë prej 20 vitesh në tregun shqiptar. Puna jonë ka nisur në vitin 2000, fillimisht si një biznes i vogël dhe ka vazhduar e tillë deri në vitin 2008. Prej nga ky vit Agro Eliek ka marrë formën Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar. Aktiviteti ynë është tregtimi me shumicë e pakicë, brenda dhe jashtë vendit i të gjtha mallrave bujqësore e blegtorale. Sot Agro Eliek mbulon një treg shumë herë më të madh me larmishmëri produktesh bujqësore për çdo fermer.

  • Seriozitet
  • Konsulencë
  • Cilësi
  • Staf i Kualifikuar
  • Përvojë
  • Korrektësi
  • Gamë e gjerë
  • Bashkëpunim
Ne e shohim bashkëpunimin me klientin si një investim të dyanshëm për të ardhmen, një investim në të cilin të dyja palët duhet të punojnë me korrektësi dhe angazhim ndaj njëra-tjetrës që në fund së bashku të vjelim frytet e punës sonë. Me ne klienti nuk është asnjëherë i vetëm.